+48 85 746 90 48 promocja@pb.edu.pl

 

Miejsce I

Członkowie Zespołu otrzymają nagrodę pieniężną o wartości 5000,00 zł oraz indywidualnie prawo do podjęcia studiów stacjonarnych na dowolnie wybranym kierunku Politechniki Białostockiej prowadzonym na Wydziale: Architektury, Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Elektrycznym, Inżynierii Zarządzania lub Zamiejscowym Wydziale Leśnym w Hajnówce, z pominięciem konkursu świadectw pod warunkami zawartymi w pkt. 4 podp. 4.5. Regulaminu konkursu.

Szkoła ponadgimnazjalna, w której uczą się zwycięzcy konkursu (warunek: wszyscy członkowie zespołu są uczniami tej samej szkoły) – nagrodę pieniężną o wartości 1000,00 zł, płatną przelewem na konto bankowe szkoły. W przypadku, gdy uczniowie zwycięskiego zespołu są z różnych szkół nagroda nie jest wydawana i pozostaje u Organizatora.

Opiekun – mentor zwycięskiej drużyny – nagrodę pieniężną o wartości 500,00 zł.

II miejsce

Członkowie Zespołu otrzymają nagrodę pieniężną w nagrodę pieniężną o wartości 2000,00 zł.

III miejsce

Członkowie Zespołu otrzymają nagrodę pieniężną o wartości 1500,00 zł.

 

Nagrody pieniężne powyżej 2000 zł podlegają opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych tzn. nagrody określone powyżej stanowią wartości przed potrąceniem podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ( z wyjątkiem nagrody, o której mowa w pkt.4.1.d)

Zobacz Maszynę PB i dowiedz się więcej o jej budowie